Od roku 1995 jesteśmy głównym serwisem firmy Pioneer ściśle współpracującym z firmą DSV Bokuniewicz Jankowski Spółka jawna, oficjalnym dystrybutorem sprzętu Pioneer na terenie Polski. Stworzyliśmy sieć ponad dwudziestu punktów serwisowych w kraju.

Bardzo dbamy o najwyższe umiejętności i wiedzę naszego personelu technicznego. Nasi eksperci kilka razy do roku przechodzą specjalistyczne szkolenia w centrach badawczych Pioneer w Antwerpii w Brukseli. Nasi specjaliści zawsze udzielą Państwu odpowiedzi na pytania związane z naprawą i obsługą sprzętu Pioneer.

 

LISTA SERWISÓW PIONEER

 

NazwaMiastoAdresTelefonmail
SanserwisBiałystokWarszawska 79857325689san@bravo.rsi.com.pl
RAM SerwisBydgoszczKrólowej Jadwigi 18 523228114poczta@ramserw.pl
OHM2CzęstochowaSikorskiego 4/6343669793ohm@ohm.com.pl
TELE-RADIO-VIDEOGdyniaBoh. Getta Warszawskiego 18586245009serwis@trv.com.pl
AVS SerwisKatowiceBoh. Monte Cassino 1322552148serwis@audio-video.slask.pl
MDSKielceJ.N. Jeziorańskiego 73413623936ksiegowosc1@mds.fan.pl
BS ElektronikKrakówJuliusza Lea 203126324398serwis@bselektronik.krakow.pl
EURO ELEKTRONIKLesznoSłowiańska 59655296569leszno@nikuserwis.com.pl
DUCAT SERWISLublinBraci Wieniawskich 2817413081ducat.serwis@ducat.pl
Centrum Serwisowe DPOlsztynGdyńska 21895429191serwis@csdp.pl
OHM2 OpoleOpoleNiemodlińska 19/6774747040opole@ohm.com.pl
NIKU SERWISPoznańCzochralskiego 8618523078pok@nikuserwis.com.pl
ELEKTRONIKRzeszówŻółkiewskiego 7b178612418laptopserwis@op.pl
Tele i RadiomechanikaSzczecinDębogórska 10a914220117telerm@vp.pl
HIT SERWISSzczecinAl. Piastów 28 A914333741biuro@hit-serwis.pl
ATV-VIDEOWarszawaJagiellońska 2228186428biuro@atv-video.pl
SANSERWISWrocławCzarnieckiego 27/2713559389sanserw1@wr.onet.pl
TON COLOR s.c. Zielona GóraLudowa 5b683202300quadra@toncolor.pl

 

Dla Klientów z innych miejscowości przygotowaliśmy link, który pomoże założyć zlecenie w centralnym serwisie Pioneera w Gdyni:

Załóż zlecenie

 

Szanowny Kliencie
Dziękujemy za dokonanie zakupu urządzenia firmy PIONEER.
Nabyte przez Państwa urządzenie charakteryzuje się wysoką jakością, pozwalającą na bezawaryjne używanie pod warunkiem prawidłowej eksploatacji i stosowania zasad zawartych w instrukcji obsługi.
W przypadku wystąpienia problemów technicznych z zakupionym produktem prosimy o zwrócenie się do najbliższego Autoryzowanego Punktu Serwisowego (APS). Adresy wszystkich Autoryzowanych Punktów Serwisowych znajdą Państwo na stronie: www.trv.com.pl  i  www.dsv.com.pl

WARUNKI GWARANCJI – audio poza słuchawkami

Produkty firmy PIONEER objęte są 24 miesięczną gwarancją.

 1. Gwarancja dotyczy wyrobów PIONEER powszechnego użytku zakupionych w Polsce, pochodzących z dystrybucji DSV Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. i jest ważna na terytorium RP.
 2. Gwarancja będzie respektowana przez APS po okazaniu przez nabywcę wraz z wadliwym urządzeniem:
  a. czytelnie i poprawnie wypełnionej (wymagana pieczątka sklepu) Karty Gwarancyjnej
  b. ważnego (z czytelną datą zakupu) dowodu nabycia sprzętu (faktura, paragon fiskalny).
  Punkt Serwisowy może odmówić dokonania naprawy gwarancyjnej w przypadku: naruszenia plomb, stwierdzenia ingerencji
  przez osoby do tego niepowołane, niezgodności w dokumentach i na urządzeniu oraz wszelkich skreśleń lub poprawek w dokumentach.
 3. Reklamujący powinien dostarczyć urządzenie do najbliższego APS w oryginalnym opakowaniu oraz odebrać urządzenie z APS, do którego zostało ono dostarczone. W przypadku braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia urządzenia wynikające z jego opakowania ponosi wyłącznie reklamujący.
 4. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana przez Autoryzowany Punkt Serwisowy w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak niż 30 dni licząc od daty dostarczenia rzeczy do APS gwaranta. W przypadku, gdyby naprawa nie była możliwa w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym czas naprawy może zostać wydłużony, o czym reklamujący zostanie za każdym
  razem poinformowany pisemnie, mailowo lub telefonicznie. Okres gwarancji przedłuża się o czas niesprawności sprzętu liczony od dnia zgłoszenia usterki w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym do dnia zakończenia naprawy, o czym klient powinien zostać powiadomiony. W przypadku braku możliwości naprawy dostarczonego sprzętu, serwis dokona wymiany uszkodzonego sprzętu na nowy lub odnowiony. Decyzję o wymianie sprzętu na nowy lub odnowiony podejmuje Autoryzowany Punkt Serwisowy. W takim przypadku serwis dokonuje adnotacji w karcie serwisowej o dokonanej wymianie sprzętu. Jeżeli w szczególnych sytuacjach
  (np. brak produktu w ofercie handlowej) wymiana urządzenia na ten sam model jest niemożliwa Gwarant może wymienić urządzenie na inny model o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych. Takie działanie również uważa się za wykonanie obowiązków Gwaranta.
 5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, ani pogorszenia jakości działania urządzenia powstałego wskutek: zanieczyszczenia, zalania, uszkodzeń mechanicznych pęknięć, wgnieceń, odkształceń) przepięć w sieci energetycznej, wyładowań atmosferycznych i innych zdarzeń losowych, niewłaściwej instalacji (podłączania urządzeń pod napięciem), eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, oprogramowania, czy tez nośników danych (np. karty pamięci, pendrive itp.), przewodów połączeniowych, zabrudzenia elementów optycznych, głowic laserowych, powstałych na skutek użytkowania sprzętu w pomieszczeniach zadymionych lub zapylonych.
  Zakresem gwarancji nie są również objęte okresowe przeglądy techniczne czy też wymiany części i podzespołów wynikające z normalnego zużycia czy przewidzianych do okresowej wymiany, czynności wymienione w instrukcji obsługi oraz należące do normalnej eksploatacji, jak konserwacja, czyszczenie głowic, czytników CD, DVD.
 6. W razie dokonania napraw lub zmian konstrukcyjnych przez osoby do tego nieupoważnione-nabywca traci uprawnienia gwarancyjne.
 7. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w urządzeniu oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wadami urządzenia inne niż rzeczywiście poniesione.
  Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta.
 8. Każdy reklamowany sprzęt serwis Gwaranta sprawdza pod względem poprawności działania.
  Jeżeli reklamowany sprzęt jest sprawny, serwis Gwaranta obciąża reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu oraz kosztami związanymi z dostarczeniem sprzętu do serwisu i z serwisu do klienta.
 9. Gwarancja nie obejmuje odszkodowania z tytułu uszkodzeń wszelkich nośników, oprogramowania (w tym kart pamięci i innych nośników) i innych materiałów eksploatacyjnych oraz ewentualnych strat czy utraconych zysków z tytułu braku możliwości korzystania ze sprzętu będącego w serwisie.
 10. Punkty serwisowe nie będą ponosiły odpowiedzialności za jakość serwisu gwarancyjnego, jeżeli działalność sieci serwisowej zostanie zakłócona nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze sił wyższych takich jak: niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, wojny itp.
 11. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy wynikających

Warunki Gwarancji słuchawek (nie DJ):

Słuchawki firmy PIONEER objęte są 12 miesięczną gwarancją. Warunki gwarancji:

Gwarancja dotyczy słuchawek pochodzących z dystrybucji DSV Bokuniewicz Jankowski Spółka Jawna Gdynia, Plac Kaszubski 8 i jest ważna na terytorium RP.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych, prosimy o zwrócenia się z zakupionym produktem do najbliższego Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gwaranta (APS). Listę wszystkich APS znajdziecie Państwo na stronie www.tele-radio-video.pl i www.dsv.com.pl

Gwarancja będzie respektowana po okazaniu przez nabywcę wraz z wadliwymi słuchawkami ważnego dowodu nabycia nowych słuchawek z datą zakupu (faktura, paragon fiskalny).

 1. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana przez Autoryzowany Punkt Serwisowy w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak niż 30 dni licząc od daty dostarczenia rzeczy do APS gwaranta. W przypadku, gdyby naprawa nie była możliwa w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym czas naprawy może zostać wydłużony, o czym reklamujący zostanie za każdym razem poinformowany pisemnie, mailowo lub telefonicznie. Okres gwarancji przedłuża się o czas niesprawności sprzętu liczony od dnia zgłoszenia usterki w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym do dnia zakończenia naprawy. Z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej, w przypadku braku możliwości naprawy dostarczonego sprzętu, serwis dokona wymiany uszkodzonego sprzętu na nowy lub odnowiony. Decyzję o wymianie sprzętu na nowy lub odnowiony podejmuje APS. W takim przypadku serwis dokonuje adnotacji w karcie serwisowej o dokonanej naprawie lub wymianie sprzętu. Jeżeli w szczególnych sytuacjach (np. brak produktu w ofercie handlowej) wymiana urządzenia na ten sam model jest niemożliwa APS może wymienić urządzenie na inny model o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych. Takie działanie również uważa się za wykonanie obowiązków Gwaranta.
 2. W przypadku jeżeli uprawnionym z gwarancji jest konsument, Gwarant może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Gwarant może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Do praw i obowiązków z tytułu gwarancji, w przypadku jeżeli uprawnionym z gwarancji jest konsument zastosowanie mają zasady wskazane w art. 43d ustawy o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń ani pogorszenia jakości działania powstałego wskutek: przerwania lub nadwyrężania przewodów, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzeń mechanicznych, eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem. Zakresem gwarancji nie jest objęta wymiana części podlegających zużyciu w normalnej eksploatacji np. gąbki.
 4. W razie dokonania napraw lub zmian konstrukcyjnych przez osoby do tego nieupoważnione nabywca traci uprawnienia gwarancyjne.
 5. Punkty serwisowe nie będą ponosiły odpowiedzialności za jakość serwisu gwarancyjnego, jeżeli działalność sieci serwisowej zostanie zakłócona nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze sił wyższych takich jak: niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, epidemie, wojny itp.
 6. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub z tytułu braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową.